obrazek

Tomáš Horký - Terra projekt
Vodohospodářské stavby

Kontaktní detaily: 572 571 435, 603 863 672, th@uh.cz

Ukázky projektů (pdf)

"Niva potoka Mandát - Vodní plochy a mokřady" - k.ú. Radějov (2010)
Vodní plochy na potoce Hořenůšek (2010)
Malé vodní plochy a mokřady Zlámanec
Mokřady Držková
Protierozní a protipovodňová ochrana Holešov
Protierozní a protipovodňová ochrana Holešov - současný stav
Rybník Kozojedsko
Vodní plocha Lipov